Remade Industry | Algemene voorwaarden
Om kwaliteit te garanderen gelden deze algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden, voorwaarden, Terms
17564
page-template-default,page,page-id-17564,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Algemene voorwaarden

BEGRIPPEN & TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Remade Industry zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Remade Industry zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

PRIJZEN & KOSTEN

Alle prijzen die op de website van Remade Industry staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. • Voor artikelen tot € 200,- worden verzendkosten berekend binnen Nederland € 6,95. • De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen € 7,95 voor Europa &  € 30,00 buiten Europa. • Als u meerdere artikelen besteld, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Remade Industry bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

LEVERINGEN

Remade Industry streeft ernaar alle bestellingen binnen 21 dagen te verzenden. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. • Remade Industry is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS. • Remade Industry is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. • Remade Industry betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Remade Industry worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via bankoverschrijving.

 

RECLAMATIE & RETOURNEREN

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Remade Industry raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Remade Industry zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. • Indien er binnen 7 dagen door Remade Industry geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Remade Industry er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. • U heeft het recht de door Remade Industry geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Remade Industry de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. • Wanneer de door Remade Industry afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Remade Industry, van het personeel en de producten van Remade Industry voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Remade Industry is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. • Remade Industry aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Remade Industry. • Remade Industry levert artikelen gemaakt van bluspakken zonder emblemen, Remade Industry is niet verantwoordelijk als de emblemen zelf door klanten aangebracht zijn. • De aansprakelijkheid van Remade Industry is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Remade Industry, dan wel tussen Remade Industry en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Remade Industry, is Remade Industry niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Remade Industry.

 

OVERMACHT

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Remade Industry opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Remade Industry het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Remade Industry of bij de toeleveranciers van Remade Industry.

 

PRIVACY

Remade Industry respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Remade Industry
Bezoek- en Postadres
Bredaseweg 24
4844CL Terheijden


E-mail: info@remadeindustry.com
KvK: 67762662
BTW-nummer: NL8571.64.910.B01